23:58 ไปหาเสบียง 7-11 มาคืนนี้คาดดว่าจะได้อดหลับอดนอนอีกเป็นแน่แท้ #เฮียกสุดท้าย