23:20 เอกสารเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ต้องขอบคุณสหายที่มาแบ่งเบาภาระอันหนักอกของข้าพเจ้า ส่งขึ้นแท็กซี่กลับไปละ… fb.me/36pwSLl9v