21:43 ยิ่งแกะ #docker ไปเรื่อย ๆ ยิ่งเห็นการประยุกต์ในระดับที่เอา #network ไปจับยังได้ อย่างเช่น การรัน #webfb.me/7iABcDYln