21:25 ถึงบ้านปุ๊ป ฝนตกทันทีเลย ก็ว่าทำไมอากาศร้อนอบอ้าวจังวันนี้