My Diary on 2011-02-09

Posted: 9th February 2011 by Prawee Wongsa in diary
Tags:
  • update Tweetdeck to v0.37.2 already #
  • ทรูออกใบเสร็จมาแล้ว 1244.41 สงสัยงวดนี้คงได้ขอรายละเอียดการโทรแล้วล่ะ มันเกินมาจากไหน สามร้อยกว่านาที #
  • ยิ่งเราวิ่งตาม มันจะยิ่งหากไกล ยิ่งเราหวั่นไหว ใจเรายิ่งไม่เป็นสุข อยากหนีจากทุกข์ก็จงปล่อยวาง อยากพ้นจากหนทาง ก็จงค้นหาเอง >,< /Art time #
  • คนที่กำลังเข้าเว็บรอแปปครับ กำลังปรับปรุง คริๆ กรณีเร่งด่วน #
  • อัพเดตปลั๊กอิน 5 ตัวกันเลยทีเดียว #
  • New Article!: WordPress Update to version 3.0.5 http://www.konkeanweb.com/cms/wordpress/wordpress_update_3-0-5.html #

Powered by Twitter Tools