20:00 กลับจากอบรม #ux (ทั้งวัน) ถึงบ้านแล้ว มีเวลาพัก 3 ชม. ต้องเข้าไปออฟฟิศดอนเมืองเพื่อทำงานต่อ ^^