19 ตุลาคม เป็นวันเทคโนโลยีไทย และในหลวงทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” อ้างอิง => goo.gl/1m7rBx fb.me/2C1YpR6OD