17:54 หลังจากร้อนอบอ้าวตั้งแต่เช้า หลักสี่ฝนตกหนักเลยทีนี้