17:38 เพื่อนใน #facebook มียอดที่สวยงามอีกแล้ว #1881 มันเคยทะลุไปถึง… fb.me/4TjbdV1Lo