16:00 เริ่มรู้สึกเพลีย ๆ ล่ะ เข้างานเมื่อวานก็ฝนตก ออกงานเมื่อเช้ากลับก็ฝนตก ขามาวันนี้ก็ตกอีก ชักอยากจะมีปัญหากับฝนซะแล้ว