15:05 มาอัพเดตว่ายังไม่ได้นอน ต้องแก้เว็บไซต์ฮะ ไปไล่ดูอ้าว เว็บไซต์บริษัทใช้ #laravel4 อืมมม ซับซ้อนเลย… fb.me/QgLIHeBq