13:40 อย่าว่าแต่ #note7 เลยที่ระเบิด #iphone7plus ก็ยังมีข่าวระเบิดคากล่องฮะ ^^ เสมอกันละนะ