12:17 ฟื้นคืนสู่ภาวะปั่นเอกสารต่อ เมื่อวานคิดว่าจะรีบนอนแต่ยังมีพลังในการทำต่อ นอนไปตอนตีสี่ เพราะเครื่องดึง… fb.me/xeXkbFIV