11:43 ออกไปเคสด่วนดอนเมืองตอนสิบโมง กลับมาบ้านได้คุยกับน้า ๆ ละ เตรียมตัวไปมหาลัยฯ ต่อช่วงนี้เข้าถึงบทบาทผีดิบม๊าก มาก บอกเลย