11:43 หลังจากน๊อคเมื่อวาน ส่งผลให้วันนี้ตื่นแต่เช้าเลย ไม่ได้คิดไร ออกไปทำงานตอนสิบโมง ปรากฎว่าเข้าซ้อนกันฮะ… fb.me/4xCWQeWPH