08:53 ในขณะที่คนอื่นกำลังจะออกไปทำงาน แต่ตัวเราพึ่งจะเลิกงานกำลังจะเข้าไปนอน ความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เอง ฝันกลางวันก่อน