08:51 ปกติเวลานี้เมื่อก่อนหน้าพึ่งออกไปทำงาน แต่ตอนนี้พึ่งเดินเข้าบ้าน ขอแค่อย่ามีใครมาสะกิด อาจจะมีล้มง่าย ๆ ได้… fb.me/351ADQpox