08:38 เป็นคืนอันยาวนาน 18:30- เลิกงานแปดโมง นึกว่าออกตีห้า มืดไม่มีแม้แต่แสงแดด บวกกับฝนรินนิด ๆ อากาศร้อนอบอ้าว อาบน้ำ นอน สิฮะ