07:00 ถึงบ้านเจ็ดโมงพอดี นั่ง #554 ลงแวะหาไรกิน ตาเบลอ ๆ เหมือนกัน (16:30 – 06:30 = 14 ชม) จราจรไม่ถือว่าติดมาก… fb.me/4PWSz7QkZ