06:08 เสียงนาฬิกาปลุก แต่ลุกอยู่แล้ว ยังไม่ได้นอน _ _”