03:52 ได้นอนสักที งานภาระกิจสุดท้ายก่อนกลับกันคือเปลี่ยน #ram ของ #server และฝนก็หยุดตกพอจะทำให้กลับบ้านได้ ฝันดี