03:40 งานติดตั้ง hardware เพิ่มเติม พร้อมทดสอบก็เสร็จสิ้น… instagram.com/p/BKG9VNwAJFGZ…