02:25 ออกจากงานตีสอง กลับด้วยแท็กซี่ ด้วยตัวเลขเท่าเดิม 53 บาท แสดงว่ามิเตอร์มาตรฐาน ยังไม่ง่วงกะจะซักผ้า… fb.me/2Yut3zjEr