02:21 ปิดไฟนอนยังไม่ถึง 2 นาที เปิดไฟมานั่งงงกับ #nginx ต่อ เห็นตาสว่าง ๆ พึ่งนึกขึ้นได้ว่ามีสิ่งที่ต้องทำ