00:47 ถึงห้องแล้วว โดยที่ออกจากบ้านไปแต่เช้า ๆ เพื่อไปอบรม
10:00 อบรมเรื่อง #ux #ui แถวศรีนครินทร์โน้นแหละ… fb.me/7y3pRaPry