00:04 ถึงบ้านล่ะ ออกไปแต่แปดโมงเช้า เปลี่ยน #network ไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ แล้วก็นั่ง #coding อีก อ่อ… fb.me/8yZNbYUlL