00:02 กว่าจะทำความสะอาดห้องเรียน กวาดบ้าน ล้างจานเสร็จ ดึกแว้ววว อาบน้ำนอน…ระบบก็ยังมิแล้วเสร็จเลย T_T