ได้เวลาไปกินข้าวแล้ว ท้องมันเรียกร้อง ตอนนี้ดู #tutorials ของ #mongodb 65/92 เกือบจบคอร์สละ ^^ เห็นแววโปรเจ็คสดใส แต่ว่าเวลาก็น้อยตาม