เอาวิดีโอเก่าที่บันทึกไว้เมื่อกลางปีเกี่ยวกับ #remote #logout ของ #yii2 พอดีฮาร์ดดิสก์เต็ม… fb.me/6cne3H343