เหมือนงานจะเข้า ใช้มือถือ #iphone4 ถ่ายภาพ(ข้างล่าง)แล้วจอดับมือ ไม่มีไฟ ดูจากภาพแล้วแบตเหลือเยอะนะ… fb.me/Si6WKO8v