เสก โลโซ แต่งเพลง ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9 (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ) fb.me/7FrJjlIwU