“เราทำให้ชีวิตมันยุ่งยากเอง กลับไปใช้ชีวิตง่าย ๆ กันเถอะ” ..ผมเจอคนที่ให้กำเนิดปันปันแล้วใช่ไหมนี่ ^^… fb.me/QsUQgUa2