#เจิม “การเงียบคือคำตอบที่สุภาพที่สุด เท่าที่ผมเคยเจอมา”… instagram.com/p/BMNo6QqgsDUh…