เคลียร์รูปภาพใน #yicamara ละ ล่าสุดที่เคลียร์จำมิได้เลย ทิ้งไว้เยอะ ๆ ก็หนืดใช่เล่นนะ