เข้างานเมื่อวาน 13:00 พึ่งประชุมสรุปงานกันเสร็จ… instagram.com/p/BKFhTlAgYqqx…