อ่าน #introduce #react ขณะที่รอปฎิบัติงานอยู่ #สนามบินดอนเมืองinstagram.com/p/BKBZsVWA0lRk…