หลังจากไปเล่นพวก #javascript #fullstack วันนี้กลับมา #yii2 ความคล่องตัวในการแก้ปัญหาลดลงได้ชัดเลย ดีที่จับหลักการ… fb.me/GFl00LXG