หลังจากตื่นสิ่งแรกที่ทำคือ ไม่แน่ใจว่ายังต้องเข้างานเสาร์ อาทิตย์อีกเปล่า สอบถามพี่แล้ว สัปดาห์นี้ไม่ได้เข้าล่ะ… fb.me/5vtr2HSL3