วิธีแก้ให้ #containers ของ #docker ทำงานเลยใช้ #CMD แบบนี้นะขอรับ [“<service>”,”g”,”daemon off”] เช่น [“nginx”,”g”,”deamon off”] ผลคือทำงาน