วนกลับมา #php อีกจนได้ กับโปรเจ็ค #sms อีกหน อาจจะมีเรื่องของ #point #system อีกรอบ ไว้หลังจากคุยเรื่องการเชื่อมกับพวก #nodejs ก่อน