ลงจากรถละหิว แวะ 7-11 เอาง่าย ๆ นี่แหละ ข้าวกัไข่ตุ่น… instagram.com/p/BKFl092gFEnl…