ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสอนแบบนี้ ไม่ต้องไปสอนทฤษฎีให้มันมาก เน้นให้งานแล้วให้ไปช่วยกันคิด… fb.me/7nBO6Ukzq