ปกติทำตามคำสั่ง #brew หลังติดตั้งตลอด ตอนนี้ทำเองกะได้ “brew services start <service name>” เช่น brew services start mongo