ถ้างงว่า #image folder มันอยู่ที่ไหน /public/images ฮะ หายเบ็ดเสร็จเลย ยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเพราะอะไร ทั้ง ๆ ที่มันก็น่าจะคือ ๆ กัน #react