ตื่นมา ถึงแม้จะหยุดกลาง (วันนี้เข้ากะกลางคืน) ก็ยังต้องมานั่งปั่นโค๊ด #codeigniter3 และไล่เช็คโปรเจ็คจาก #meteor อยู่นะ