ตื่นมาก็ฝนตกแหละ ไปทำงานก็ไม่ได้ ทำไรไม่ได้ ตากผ้าไป รอวันหยุดแล้วกัน