ดู #tutorials ต่อจากเมื่อวานได้ประมาณ 5 ตอน ท้องเริ่มส่งสัญญาณว่า อั๊วต้องการอาหารแหล่ว