ครบรอบ 9 ปีที่เป็นสมาชิกของ facebook เหตุผลเดียวที่หนีมาคือ เบื่อ hi5 ที่แสนจะโหลดนานแสนนาน ฮา fb.me/1kSB5TSRY