กำลังเล่น #mongodb ถึงตอนการยัด #subdocuents เข้าไปในอีกอัน เหมือน #relations ไว้พรุ่งนี้มาต่อ งีบก่อน ง่วง