7:37 ถึงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะฮ๊าฟ (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL) 4sq.com/1eCRbWA